Besiktning av hus.

Den gör vi tillsammans vid ankomst. Går något sönder betalar hyresgästen denna kostnad i samband med efterbesiktningen.

OBS! Tala alltid om ifall något går sönder, så vi kan rätta till detta.