Omgivningarna

Stenhamra är som det hörs på namnet ett gammalt stenhuggarsamhälle.
Man började bryta sten här på 1880 talet. Behovet var stort av framförallt gatsten.
Då Stenhamra låg nära vattnet utnyttjades Mälarens vattenvägar för transport
in till Stockholm. De flesta av husen och dess omgivningar står fortfarande orört, vilket gör det till ett spännande utflyktsmål. För den som är intresserad finns en bok som heter
Stenhamraminnen från sekelskiftet, skriven av Sigfrid Låås. Han levde under den mest aktiva perioden i nära kontakt med stenbrottet. Vi lånar gärna ut vårt exemplar av boken till den som är intresserad och vill vete mer om hur det var att leva i Stenhamra förr.